Každý svědomitý a zodpovědný rodič chce své dítě vychovat co nejlépe. Již od malička učí své děti slušnosti a dobrému chování. U problémových dětí se však zdá, že veškerá snaha rodičů je marná. Je třeba si umět přiznat, že vaše dítě má skutečně problémy s chováním a situaci tomu přizpůsobit. Dítěti rozhodně nepomůžete tím, že jej budete neustále omlouvat, nebo mu ulevovat při plnění jeho povinností.
 
Výchova dítěte musí začít co nejdříve, protože v momentu, kdy se dítě dostává do kolektivu ostatních dětí, začíná váš vliv na něj slábnout. Zlomová je samozřejmě puberta, kdy má dítě pocit, že jeho názory jsou ty nejlepší a vaše rady k ničemu. Pokud ale výchovu podceníte již ze začátku, může to pro vás později znamenat mnoho nepříjemností.
 
Děti, které nemají příliš dobrý vztah s rodiči, nebo pro ně rodič neznamená žádnou autoritu, mají větší sklon k tomu, aby se staly součástí party, která je zcela ovládne a stane se pro ně novou rodinou. Svou shovívavostí a nedostatkem pevné vůle tak můžete přispět k tomu, že dítě začne chodit za školu, stane se vandalem, nebo začne brát drogy. Je otázkou, jak moc můžete budoucí chování svého dítěte ovlivnit.

Není snadné najít správný kompromis, kdy se budete chovat jako zodpovědný rodič, který má se svým dítětem dobrý vztah, problémy dokáže řešit s nadhledem a grácií, a přesto si dokáže udržet dominantní pozici. Přílišný dohled a zákazy mohou být totiž kontraproduktivní a přivést dítě do náruče „chápající“ party kamarádů.
 
Jděte dětem příkladem. Rodiče jsou pro malé dítě vzorem. Zkuste si tuto pozici udržet co nejdéle. Berte své dítě jako sobě rovného a ukažte mu, že mu důvěřujete a nemyslíte si, že je jen hloupé a malé dítě. Časté diskuze i nad banálními věcmi prohlubují vaši vzájemnou důvěru. Pokud s vámi bude zvyklé o věcech hovořit, nemusíte se tolik obávat, že byste se sobě vzájemně odcizovali. Navíc budete mít větší přehled o jeho aktivitách, přátelích a názorech.