Dnes se elektÅ™ina používá v podstatÄ› ke vÅ¡emu. Pohání nejrůznÄ›jší nástroje a přístroje, které nám usnadňují život, s její pomocí topíme i vaříme. Jednou z nejvÄ›tších pohrom, které by mohlo lidstvo potkat, je totální black-out, tedy celosvÄ›tový dlouhodobý Äi dokonce trvalý výpadek elektÅ™iny. Bez ní by se bez nadsázky náš systém velmi brzo zhroutil.

 

prakticky každý přístroj dnes využívá elektřinu

 

Bez nadsázky lze tedy spekulovat o tom, zda jsme na ní závislí Äi nikoliv. AÄkoliv mnoho lidí tvrdí, že by se bez ní dokázalo v případÄ› nouze obejít, je pravdou, že tito vÄ›tÅ¡inou nedomýšlí veÅ¡keré důsledky. SamozÅ™ejmÄ› je nejdříve napadne mobilní telefon Äi poÄítaÄ nebo i osvÄ›tlení jako vÄ›ci, které pÅ™i elektÅ™inÄ› vypadnou. AvÅ¡ak tto nejsou ani zdaleka jediné. Máme zde například lednici, ale i automobily, vÄetnÄ› tÄ›ch se spalovacím motorem. I ty totiž využívají k zažehnutí elektrickou jiskru, o svÄ›tlech nemluvÄ›.

 

CelospoleÄensky by byla situace mnohem horší. VeÅ¡keré hlavní způsoby komunikace jsou totiž dnes vedeny elektricky, aÅ¥ už se jedná o televizní pÅ™enos, volání Äi posílání zpráv nebo e-mailů. Kdyby tedy vypadla, pak by byla dálková komunikace v podstatÄ› znemožnÄ›na.

 

stožár transformátoru

 

Zapomenout nesmíme ani na to, že nám mnohdy zachraňuje život. Velké množství přístrojů například v nemocnicích, ji vyžaduje. A to i takové, jako systém podpory života Äi umÄ›lého spánku, bez kterých by nÄ›kteří pacienti nepÅ™ežili. O tom, že se s její pomocí mohou sériovÄ› vyrábÄ›t potÅ™ebné léky, se asi ani není potÅ™eba zmiňovat.

 

Dalo by se říci, že dnes je již v podstatÄ› nemožné, abychom se vrátili do doby například pÅ™ed 200 lety, kdy doposud neexistovala, nebo byla pouze v plenkách. Vyžadovalo by to celospoleÄenské zmÄ›ny, na které rozhodnÄ› nejsme pÅ™ipraveni, a na které pÅ™ipraveni ani být nemůžeme. Z tohoto pohledu tedy není pochyb – skuteÄnÄ› jsme se na elektrické energii stali závislými. Otázkou je, zda se to jednou neobrátí proti nám.