Práci na zahradě někteří milují, protože pro ně představuje dokonalou relaxaci. Jsou na čerstvém vzduchu, mají zdravý přirozený pohyb, pročistí si hlavu. A nemusí investovat peníze do žádných nákladných sportovních nebo wellness aktivit. Někteří lidé ji nesnáší a představa, že by se hrabali v hlíně, je pro ně naprosto nepředstavitelná. Pro mnoho lidí, kteří celý život žijí na vesnici, pak práce na zahradě představuje samozřejmost, o které se nepřemýšlí a nediskutuje, je to prostě zapotřebí.

Práce na zahradě

Mnoho lidí, kteří žijí ve městě, sní o vlastním domě se zahradou. Těší se, až si budou pěstovat vlastní mrkev, brambory a rajčata. Práce na zahradě těší, protože člověk vidí výsledky své práce. Zaměstná a osvobodí mysl od zbytečných a nutkavých myšlenek.
Pestrá domácí úroda

Asi by málokoho napadlo, že v této práci je mnoho mystického a že se člověk dostává do zvláštního spojení s dávnými předky, kteří zde žili před mnoha tisíci lety. Zemědělství představuje fundament civilizace, která začala ve chvíli, kdy člověk objevil, že ze zrna lze vypěstovat obilí a upéci chléb a postupně opouštěl sběr a lov, protože si dokázal vypěstovat sám to, co potřeboval a zvířata časem domestikoval. Práce na zahradě tedy představuje podílet se na linii, která se táhne až do pravěku. Učí nás sepětí s přírodou, pokoře, jsme nuceni žít v symbióze se čtvero ročních období. To vše člověka spojuje s podstatou bytí. I proto mnohé lidi život na vesnici a práce na zahradě přitahuje, obsahuje to v sobě hlubokou filozofii.
Kytice ze zahrádky

Lidé, kteří nemají dům, často vezmou zavděk s pronájmem malinké zahrádky, kterou nadšeně zúrodňují. Někteří lidé nemají ani tuto možnost a tak dokážou své zahrádkářské ambice neuvěřitelným způsobem proměňovat v panelákovém bytě a na balkóně a často je s podivem, co všechno dokážou v tomto provizoriu vypěstovat. A jak to vlastně máte Vy?